Τετάρτη, 21 Απριλίου 2010

Ε.Λ.Μ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ
Χρυσομαλλούσας 31Β
Μυτιλήνη 811 00
Τηλ. 22510 25277                                          Μυτιλήνη 20 Απριλίου 2010

Προς:
Συλλόγους Καθηγητών
ΜΜΕ

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης – Πρόγραμμα Δράσης
Συνήλθε σήμερα 20 Απριλίου και ώρα 18:30 στην αίθουσα τελετών του Πειραματικού Λυκείου Μυτιλήνης η εξ’ αναβολής Γενική Συνέλευση της Ε.Λ.Μ.Ε. Λέσβου. Θέμα της συνέλευσης ήταν η πολιτική και εκπαιδευτική συγκυρία, το πρόγραμμα απεργιακών κινητοποιήσεων της Ο.Λ.Μ.Ε. και οι προοπτικές κλιμάκωσης του αγώνα του κλάδου. Μίλησαν περισσότεροι από 25 εκπαιδευτικοί εκφράζοντας σχεδόν στο σύνολό τους την καταδίκη στα κυβερνητικά μέτρα, στο Πρόγραμμα Σταθερότητας, στη διάλυση του ασφαλιστικού συστήματος, στο περιεχόμενο του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας αλλά και σκέψεις και προτάσεις για τις μορφές, το περιεχόμενο και τις δυνατότητες των κινητοποιήσεων.

Σχετικά με τις απεργίες των ωρομισθίων εκπαιδευτικών


Μυτιλήνη, 20/4/2010

ΠΡΟΣ:
-  τον διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, κ. Φραγκόπουλο Αθανάσιο
-  τον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, κ. Σαρόγλου Μιχαήλ

Θέμα: Σχετικά με τις απεργίες των ωρομισθίων εκπαιδευτικών
Επειδή παρατηρείται το φαινόμενο να μην καταγράφεται από τις Διευθύνσεις των σχολείων η συμμετοχή των ωρομισθίων εκπαιδευτικών (πρωινό πρόγραμμα και Π.Δ.Σ.) στις απεργιακές κινητοποιήσεις, με αποτέλεσμα τόσο αυτή να μην δημοσιοποιείται ως τέτοια, όσο και οι ημέρες απεργίας των ωρομισθίων να αφαιρούνται από το συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας τους, σας τονίζουμε ότι: