Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2011

Προπαγάνδα – τα πλέον εξόφθαλμα του 2010

Όσο και να ευχηθούμε για τη νέα χρονιά που ήρθε, στο 2011 μεταφέρθηκε όλος ο εσμός της περασμένης χρονιάς και αναμένεται να βρωμίσει περισσότερο.

Μια καλή αποκάλυψη του μηχανισμού προπαγάνδας βρίσκεται εδώ:

http://herrkbiblio.wordpress.com/2010/12/27/propaganda/


Και κάποιες πηγές κατανόησης για το τι έγινε πολιτικά το 2010:

http://herrkbiblio.wordpress.com/2010/12/30/politiko2010/Είθε το 2011 να φέρει την πνευματική και ηθική ανόρθωση της εργατικής τάξης.