Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2011

Κινητοποίηση για την παράλληλη διδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας

Θεωρούμε σοβαρή αρνητική εξέλιξη την Υπουργική Απόφαση με την οποία υποβαθμίζεται η διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο δημόσιο σχολείο.
H πολιτική των περικοπών για να ικανοποιηθούν οι δανειστές της χώρας, διαλύει τη δημόσια εκπαίδευση.