Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2010

ACTA (Anticounterfeiting Trade Agreement)

Σύντομη ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος των εκπαιδευτικών της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης*

Η ΟΛΜΕ ιδρύθηκε το 1924 και η έκδοση του δελτίου της (Δελτίον της ΟΛΜΕ) άρχισε το 1926. περισσοτερα Η ίδρυση της ήταν εν μέρει προϊόν των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών που επικρατούσαν στην Ελλάδα την ταραγμένη περίοδο μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Το αρχικό οργανωτικό της σχήμα ήταν μια τριμελής διοικούσα επιτροπή.

ΠΕΡΙ ΑΠΕΡΓΟΣΠΑΣΙΑΣ

Απεργοσπάστης (ο) ουσ. <απεργός +σπάζω>: αυτός που δεν μετέχει σε απεργία ή προσφέρεται να εργαστεί στη θέση απεργού.

(Μείζον Ελληνικό Λεξικό Τεγόπουλου-Φυτράκη)