Τετάρτη, 21 Απριλίου 2010

Σχετικά με τις απεργίες των ωρομισθίων εκπαιδευτικών


Μυτιλήνη, 20/4/2010

ΠΡΟΣ:
-  τον διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, κ. Φραγκόπουλο Αθανάσιο
-  τον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, κ. Σαρόγλου Μιχαήλ

Θέμα: Σχετικά με τις απεργίες των ωρομισθίων εκπαιδευτικών
Επειδή παρατηρείται το φαινόμενο να μην καταγράφεται από τις Διευθύνσεις των σχολείων η συμμετοχή των ωρομισθίων εκπαιδευτικών (πρωινό πρόγραμμα και Π.Δ.Σ.) στις απεργιακές κινητοποιήσεις, με αποτέλεσμα τόσο αυτή να μην δημοσιοποιείται ως τέτοια, όσο και οι ημέρες απεργίας των ωρομισθίων να αφαιρούνται από το συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας τους, σας τονίζουμε ότι:
1.     Η απεργία των εργαζόμενων είναι θεμελιώδες δημοκρατικό δικαίωμα τους, κατοχυρωμένο συνταγματικά. Οι όποιοι περιορισμοί, κατά την άσκηση του, τίθενται από τον κοινό νομοθέτη, σε ουδεμία περίπτωση είναι παραδεκτό να οδηγούν (εν τοις πράγμασι) στην αναίρεσή του ως δικαιώματος.
2.     Στο πλαίσιο αυτό, αναπόφευκτα και το Εργατικό Δίκαιο ρυθμίζει όλες τις μορφές των εργασιακών σχέσεων σε σχέση με την άσκηση του δικαιώματος της απεργίας.
3.     Ο χρόνος της απεργίας θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας (ν. 1264/82).
4.     Κατά συνέπεια και ειδικότερα, δεν υπάρχει καμία διάταξη νόμου που να ορίζει ότι ο χρόνος απεργίας των ωρομισθίων καθηγητών δεν πρέπει να θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. Η οποιαδήποτε περικοπή του χρόνου αυτού θα ήταν αντίθετη με βασικές αρχές του Συντάγματος και των νόμου.
Ύστερα από τα παραπάνω, καλούμε τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου:
α) Να στείλει τώρα στις Διευθύνσεις των σχολείων σχετική οδηγία, ώστε να καταγράφονται και να δηλώνονται οι απεργοί ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί. Τα δε στοιχεία της συμμετοχής στην απεργία να κοινοποιούνται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε απόλυτα νούμερα αλλά και ως ποσόστωση επί του συνόλου των εργαζομένων εκείνη την ημέρα ωρομισθίων εκπαιδευτικών.
β) Να μην προβαίνει σε αυθαίρετη περικοπή προϋπηρεσίας ωρομισθίων εκπαιδευτικών κατά τις ημέρες που αυτοί απεργούν.
Επιπροσθέτως σας επισημαίνουμε την παρακάτω απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους όσο αφορά τις αποδοχές των συναδέλφων ωρομισθίων που απεργούν (2043156/7037/0022/ 24.6.97 Γ.Λ.Κ.): «Οι ημέρες απεργίας δεν έχουν καμιά δυσμενή για τους εργαζομένους επίπτωση ως προς τις αποδοχές αδείας (άρθρο 2 § 6 Α.Ν. 539/45, άρθρο 3 § 16 Ν. 4505/66 και άρθρο 2 § 7 του Ν. 1288/82). Κατά συνέπεια ο χρόνος απεργίας των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών θα ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της αποζημίωσης για μη θεμελίωση λήψεως κανονικής αδείας, δεν θα ληφθεί όμως υπόψη για το επίδομα της άδειας».

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
Ε.Λ.Μ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου