Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010

Σχετικά με το χρόνο απεργίας των ωρομισθίων εκπαιδευτικών


ΠΡΟΣ:
- την Υπουργό Παιδείας , κ. Άννα Διαμαντοπούλου
- την Υφυπουργό Παιδείας, κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου
Κοιν.:
 Διευθύνσεις  Δευτεροβάθμιας Εκαίδευσης,  ΕΛΜΕ, ΜΜΕ

Θέμα: Σχετικά με το χρόνο απεργίας των ωρομισθίων εκπαιδευτικών


Επειδή υπάρχουν πληροφορίες ότι σε αρκετές Διευθύνσεις σχολείων καθώς και σε αρκετές Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης οι ημέρες απεργίας των ωρομισθίων αφαιρούνται από το συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας τους, σας τονίζουμε ότι:

1.                  Η απεργία των εργαζόμενων είναι θεμελιώδες δημοκρατικό δικαίωμά τους, κατοχυρωμένο συνταγματικά. Οι όποιοι περιορισμοί, κατά την άσκησή του, τίθενται από τον κοινό νομοθέτη, σε ουδεμία περίπτωση είναι παραδεκτό να οδηγούν (εν τοις πράγμασι) στην αναίρεσή του ως δικαιώματος.  

2.                  Στο πλαίσιο αυτό, αναπόφευκτα και το Εργατικό Δίκαιο ρυθμίζει όλες τις μορφές των εργασιακών σχέσεων σε σχέση με την άσκηση  του δικαιώματος της απεργίας.

3.                  Ο χρόνος της απεργίας θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας (ν.1264/82).

4.                  Κατά συνέπεια και ειδικότερα, δεν υπάρχει καμία διάταξη νόμου που να ορίζει ότι ο χρόνος απεργίας των ωρομισθίων καθηγητών δεν πρέπει να θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. Η οποιαδήποτε περικοπή του χρόνου αυτού θα ήταν αντίθετη με βασικές αρχές του Συντάγματος και των νόμου.
    
              Ύστερα από τα παραπάνω, καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να στείλει τώρα στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετική οδηγία, ώστε να μην προβαίνουν σε αυθαίρετη περικοπή προϋπηρεσίας ωρομισθίων εκπαιδευτικών κατά τις ημέρες που αυτοί απεργούν.

1 σχόλιο:

  1. η ΟΛΜΕ επισημαίνει, αλλά να προβλέψω ότι το υπουργείο θα γράψει την επιστολή στα παλαιότερα των (εκσυγχρονισμένων) υποδημάτων του. Η ίδια η φύση της ωρομισθίας είναι ο εκβιασμός του εργαζόμενου.

    ΑπάντησηΔιαγραφή